Wo Mohabbat Ki Kuch Aisi  Misaal Rakhta Hai

Ke Mujse Zyada Hi Mera Khayal Rakhta Hai. ?